Kontakt

NAVŠTÍVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

LOKALIZÁCIA

 KA-BE s.r.o.
Hričovská 205
010 01 Žilina

 

Tel.:
+421 41 700 21 21
+421 41 700 20 18-19
+421 41 763 21 49

Fax:
+421 41 723 34 46

Sekretariát:
cibova@kabe.sk
Mária Cíbová
+421 903 518 481
      
Obchod:
kabe@kabe.sk
Branislav Kalabus
+421 905 801 156
      
Sklad:
sklad@kabe.sk
Peter Cíba
+421 905 238 729
Servis:
servis@kabe.sk

Roman Kozáček
+421 903 801 156

Anton Pavlusík
+421 910 801 156

Michal Valíček
+421 911 801 156
Príjazd zo smeru MT, PD - Hlavná trasa výjazd z mesta smer Bratislava 
  
Prejazd ulicou Kragujevská ( ČS Slovnaft vľavo, po cca 200 m ČS Slovnaft vpravo )
Pokračovať po hlavnej ceste rovno. Prejazd okolo ČS Shell vľavo a IMPA ( Skoda )
Za ČS Shell začne krátka protihluková bariéra v dĺžke cca. 400 – 500m ukončená svetelnou signalizáciou.
5m pred svetelnou signalizáciou odbočiť vľavo ( na komunikácii sa nachádza stredový piaty odbočovací prúd, 100 m vopred je návestná tabuľa smer cintorín ) a ihneď vpravo. Po 15m ste v cieli.
 
Príjazd zo smeru BA, TN - Hlavná trasa vjazd do mesta
 
Po skončení diaľnice pokračuje príjazd štvorprúdovou komunikáciou. Po cca. 2km smer do mesta pokračuje mimoúrovňovo voči smeru z mesta. Na stúpaní na prevýšenie je osadený billboard – KABE profesionálna čistiaca technika odbočka po 600m vpravo. Po zídení z prevýšenia ihneď za svetelnou signalizáciou odbočiť vpravo o 180°. Po 15m ste v cieli.